Elsrock behoudt zich het recht om bezoekers de toegang te weigeren.

 

Klachten moet u direct melden bij de ingang.

 

Bij het betreden van het terrein gaat u akkoord met een privaatrechtelijke oppervlakkige

    veiligheidsfouillering, zowel door het personeel en/of beveiliging.

 

U bent verplicht medewerking te verlenen op controle op wapens en drugs.

 

Bij het aantreffen van wapens en/of drugs, zal onverwijld de politie worden ingeschakeld.

 

Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen vanaf 18 jaar.

Bij het aantreffen van alcoholische drank bij personen onder de 18 jaar, wordt hij/zij van het terrein verwijderd.

 

Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren/identificeren.

 

Consumptiemunten zijn alleen op het festivalterrein geldig en worden niet teruggenomen.

Voor alle dranken kan enkel betaald worden met consumptiemunten.

Het is niet mogelijk om consumptiemunten in te wisselen tijdens of na het festival.

 

De bar sluit om 00:00 uur.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

 

Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

 

Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.

 

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij een van de vrijwilligers op het evenemententerrein. 

 

 

Het is verboden om:

Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Deze  worden per-direct ingenomen.

Diefstal en/of vernielingen te plegen.

Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.

Eigen drank en etenswaren mee op het terrein te nemen.

Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).

In de directe omgeving van het festival lawaai te maken.

Glazen/bekers mee naar buiten te nemen.

 

De toegang wordt u geweigerd als u:

Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.

Niet meewerkt aan fouillering.

(voetbal)Clubkleding/full-colours van OMG’s (outlaw motor gangs) draagt.

 

Wij zien erop toe dat beschonken personen of personen onder invloed van andere verdovende middelen  niet op het evenemententerrein worden toegelaten en door de beveiliging van het evenemententerrein worden verwijderd.

 

In geval van misdrijven:

Wordt de verdachte direct overgedragen aan de politie.

Worden voorwerpen (wapens, drugs etc.) in beslag genomen.

Wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

 

Bij het betreden van het evenemententerrein, gaat u akkoord met het huisreglement van Elsrock.